Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

 

Unisław k.Torunia, 29 kwietnia 2022, 08:52, 663/1136057Organizator
XVII Półmaraton Unisławski - trwają zgłoszenia zawodników

LINK 1: ELEKTRONICZNE ZGŁOSZENIA
LINK 2: WIĘCEJ INFORMACJI W KALENDARZU
LINK 3: ARCHIWUM: UNISłAW K.TORUNIA      

Trwają zgłoszenia zawodników na organizowany XVII Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątkę Unisławską w dniu 25 czerwca 2022 r. XVII Półmaraton Unisławski oraz Dziesiątka Unisławska zostały zaliczone do cyklu Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystansowych i będą czwartym z kolei biegiem w tegorocznej edycji cyklu Grand Prix.

Biegi odbędą się na malowniczej trasie prowadzącej przez teren Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, drogami o nawierzchni asfaltowej.

Trasa Półmaratonu Unisławskiego (21.097,5 m) prowadzi po terenie gminy Unisław i Kijewo Królewskie poprzez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Bągart, Szymborno, Płutowo, Bruki Kokocka, Bruki Unisławskie, Unisław (meta). Trasa Dziesiątki Unisławskiej (10.000 m) prowadzi przez miejscowości Unisław (start), Stablewice, Gołoty, Unisław (meta)

OPŁATY STARTOWE: XVII Półmaraton Unisławski

40 pln

50 pln

60 pln

100 pln


do 30
kwietnia

do 20
maja

do 20
czerwca

w Biurze
Zawodów

Limit uczestników: 250 (półmaraton) + 170 (10 km) + 50 (NW)
 
Opłaty startowe na dystansie 10 km takie same jak w półmaratonie.

Trasy biegów z zaznaczeniem biura zawodów oraz parkingów - TUTAJ

Tegoroczną nowością jest umożliwienie uczestnikom Dziesiątki Unisławskiej dokonania wyboru biegu lub marszu „Nordic Walking”.

Prawo startu w Półmaratonie Unisławskim mają tylko osoby pełnoletnie spełniające wymagania określone w regulaminie zawodów, natomiast w Dziesiątce Unisławskiej dopuszcza się udział osób w wieku 16-18 lat, wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w biegu.

Imienne zgłoszenia do biegów można dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego do dnia 20 czerwca 2022 r., jeżeli limit zawodników zgłoszonych do udziału w biegu nie zostanie wyczerpany. Limit zawodników na trasie „Dziesiątki Unisławskiej” wynosi 220 osób, w tym 170 osób dla uczestników biegu i 50 osób dla uczestników „Nordic Walking”, natomiast na trasie „Półmaratonu Unisławskiego” wynosi 250 osób (decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenia opłaty startowej)

150
241
278
296
414
526
597
407
412
385
332
393
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
+61%
+15%
+6%
+40%
+27%
+13%
-32%
+1%
-7%
-14%
+18%
Historia frekwencji OPEN

Zawodnicy, którzy ukończyli pełny cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długich w 2021 roku, posiadają uprawnienie do skorzystania z udzielonego rabatu i pomniejszenia opłaty startowej o kwotę 10 zł.

Zwolnienie z opłaty startowej:

1. Mieszkańcy gminy Unisław zwolnieni są z uiszczenia opłaty startowej.
2. Zwolnieni z opłaty startowej są uczestnicy, którzy mają 70 lat i więcej, (tj. osoby urodzone w roku 1952 i starsze)

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującym się w Hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Spokojnej 16 w dniu biegu w godzinach 7:00 - 9:30

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać:

- dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inny dokument ze zdjęciem do sprawdzenia daty urodzenia i adresu,
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w biegu lub w przypadku jego braku pisemne oświadczenie zawodnika o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
- dowód uiszczenia opłaty startowej (jeżeli zawodnik nie znajduje się na liście osób z potwierdzona płatnością)

Więcej informacji na stronie www.unislaw.pl w zakładce sport i turystyka.
INFORMACJA POSIADA MULTI-FORUM
POROZMAWIAJ
Biegi / Biegi - polmaraton

XVII Półmaraton Unisławski - 25.06.2022

1
2022-04-14
Biegi / Biegi - polmaraton

2019 - XVI Półmaraton Unisławski

2
2019-06-22
Biegi / Biegi - polmaraton

2018 - Półmaraton Unisławski

3
2018-07-01
Biegi / Biegi - polmaraton

2017 - Półmaraton Unisławski

1
2017-03-15
Biegi / Biegi - polmaraton

2016 - XIII Półmaraton Unisławski

6
2016-06-24
Biegi / Biegi - polmaraton

2015 - XII Półmaraton Unisławski

7
2015-06-23
Biegi / Biegi - polmaraton

2014 - XI Półmaraton Unisławski

46
2015-01-24
Biegi / Biegi - polmaraton

2013 - X Półmaraton Unisławski

72
2013-07-01
Biegi / Biegi - polmaraton

2012 - IX Półmaraton Unisławski

121
2012-07-03
Biegi / Biegi - polmaraton

2011 - VIII Półmaraton Unisławski

30
2011-06-28 Ostatnio zalogowani
Wojciech
10:03
Bodzioo
10:01
maur68
09:16
Marco7776
09:14
Pawel63
09:00
platat
08:40
GrazynaKS
08:31
GriszaW70
08:17
entony52
08:11
soniksoniks
08:06
henrykchudy
07:55
."RoBsoN".
07:17
Leno
07:02
TOM-69
06:46
Henryk W.
05:37
kakaa73
00:27
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |