Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

     

 Czytano: 6604 razy

 I Południowo - Praska Dycha

 

 RANKING 
OPIS
Srednia ocen:10/3

Twoja ocena:brak

Meteor - noclegi na biegi w Warszawie

LOKALIZACJAUCZESTNICY

KLIKNIJ MAPKĘ ABY ZOBACZYĆ
LISTĘ UCZESTNIKÓWWSPÓLNY TRANSPORT

Oferuje:brak
Szuka:brak

DODAJ OGŁOSZENIE

MIEJSCE  

 Warszawa

DATA  

 15-12-2007 (sobota)

DYSTANS  

 10 km

TELEFON  

 ?

E-MAIL  

 ---

STRONY WWW  

www.bieg.sps.waw.pl/

DYSCYPLINA  

    Biegi uliczne

PLIKI  

 brak plików
  

WYNIKI   
Bartłomiej Różycki
I Południowo - Praska Dycha (5km)
Bartłomiej Różycki
I Południowo - Praska Dycha (10km)

Powyższa lista przedstawia prawdopodobne wyniki odszukane na podstawie daty i lokalizacji zawodów. Aby dokładnie przeszukiwać wyniki imprez sportowych dostępne w naszym serwisie skorzystaj z działu WYNIKI

  
ZDJĘCIA   
Wg automatycznego wyszukiwania prawdopodobnie nie dysponujemy jeszcze galeriami zdjęć z tych zawodów. Na wszelki wypadek możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

Jeżeli dysponujesz własną galerią zdjęć z tych zawodów i opublikowałeś ją w internecie - wypełnij FORMULARZ a link do niej pojawi się także na naszej stronie.
  
  
  
UCZESTNICY   
Jurand
Jurand
frantic_1
frantic_1
frantic
frantic
Szabeł
Szabeł
Bodo58
Bodo58
banan
banan
akroch
akroch
afesnak
afesnak
BOP55
BOP55
runrobert
runrobert
Isle del Force
Isle del F
rav273
rav273
natalqa
natalqa


KLIKNIJ ABY ZOBACZYĆ WSZYSTKICH
16
UCZESTNIKÓW
  
KIBICE   
 

brak informacji, by nasi zarejestrowani czytelnicy kibicowali w tych zawodach.


DODATKOWE INFORMACJE:
REGULAMIN I. POŁUDNIOWO-PRASKIEJ DYCHY

I. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
2. Promocja biegania wśród mieszkańców dzielnicy Praga Południe
3. Upowszechnianie sportu wśród biegaczy niezrzeszonych
4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji
II. ORGANIZATOR
1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Francja-Polska
www.afp.org.pl
2. Bieg odbędzie się pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe
3. Współorganizatorami biegu jest Stowarzyszenie Park Skaryszewski (www.sps.waw.pl) oraz K.S. Drukarz Warszawa
4. Partnerem merytorycznym biegu jest firma Nike Poland Sp. z o.o.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się dnia 15 grudnia 2007 r. w Warszawskim Parku Skaryszewskim.
2. Start biegu nastąpi o godzinie 10.00.
3. Długość trasy wynosi: 10 000m. Trasa posiada atest PZLA.
4. Długość trasy biegu towarzyszącego wynosi ok. 5 km.
5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu na dystansie 10km. prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 15 grudnia 2007 roku ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 15.12.1991)
2. W biegu na dystansie 5km. prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 15 grudnia 2007 roku ukończą 12 lat (tj. urodzone przed 15.12.1994.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne 15 grudnia w godzinach 8.00 - 9:45 na terenie K.S. Drukarz Warszawa.
4. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz dowód wniesienia opłaty startowej.
5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.
6. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
7. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy regulamin.

V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bieg.sps.waw.pl.
2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 14 grudnia 2007 roku. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów I Południowo-Praskiej Dychy.
3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 300 zgłoszeń.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej. W przypadku zgłoszeń przez internet, podpisy zostaną uzupełnione podczas weryfikacji w Biurze Zawodów I Południowo-Praskiej Dychy.

VI. KLASYFIKACJE
1. Podczas I Południowo-Praskiej Dychy prowadzone będą następujące klasyfikacje:
klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn,
klasyfikacje wiekowe: 16-19 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 oraz +60 K i M
oraz klasyfikacja drużynowa.

VII. NAGRODY
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą I Południowo-Praską Dychę otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
3. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacjach wiekowych biegu głównego otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
4. Zdobywcy miejsc I - III w klasyfikacji drużynowe biegu głównego j otrzymują puchary.
5. Nagrody rzeczowe nie dublują się.
6. Najlepsza grupa kibiców otrzyma skrzynkę wina od winiarni Bacchus

VIII. OPŁATY
1. Każdy uczestnik I Południowo-Praskiej Dychy ponosi koszty opłaty startowej. Do dnia 14 grudnia 2007 r. wpisowe wynosi 10 zł. W przypadku uiszczania opłaty w Biurze Zawodów wysokość wpisowego wynosi 15 zł.
2. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe: Bank BISE 36 1370 1037 0000 1701 4021 5500 z dopiskiem "Bieg SPS".
Stowarzyszenie Francja - Polska,
ul. Senatorska 38,00-095 Warszawa
3. Prawo bezpłatnego startu mają: zawodniczki i zawodnicy urodzeni przed rokiem 1942. Uwaga! Zwolnienie z opłaty startowej przysługuje jedynie osobom, które nadeślą zgłoszenie startowe do dnia 14 grudnia 2007. Po upływie tego terminu wszystkie zgłaszające się osoby obowiązują wielkości wpisowego podane w p. 1 paragraf VIII.
4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy banku.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
2. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie I Południowo-Praskiej Dychy.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy
5. Dyplom za ukończenie I Południowo-Praskiej Dychy do samodzielnego wydrukowania znajdzie się na stronie www.bieg.sps.waw.pl w ciągu 14 dni od zakończenia biegu.
6. Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.
7. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulamin przysługuje wyłącznie organizatorowi.


Komentarze czytelników - brakskomentuj zawodyDNI
POLECANE IMPREZY
dzis
V Wroniecka Dycha
ZGŁ
dzis
VI Bieg Cichociemnych
ZGŁ
dzis
X Bieg Avon Kontra Przemoc
ZGŁ
dzis
8. Mróz Śrem Półmaraton
ZGŁ
6
XVI Półmaraton Unisławski
ZGŁ
6
2. Okonińska Pętla
ZGŁ
6
XXXI Cross Świętojański
ZGŁ
13
XI Bieg Sokoła
ZGŁ
13
X Półmaraton Księżycowy
ZGŁ
13
XXI Bieg Górski ŻAR
ZGŁ
14
Blue Run Toyota Jaworski FC GP
ZGŁ
20
4. RESO Suwałki 10.5
ZGŁ
20
VI Janikowska Dyszka
ZGŁ
20
IGLOTEX XII Biegu Czterech Jezior
ZGŁ
20
DUO Cross Imielin
ZGŁ
21
TriCity Trail
ZGŁ
21
29 Międzynarodowy Bieg po Plaży
ZGŁ
21
XXIV Bieg Samorządowy Bursztyn Jarosławca
ZGŁ
27
II Triathlon Sokoła
ZGŁ
28
Triathlon Wrocław
ZGŁ
34
Izerski Weekend Biegowy
ZGŁ
34
VIII Półmaraton o Puchar Krotoski
ZGŁ
35
Triathlon Szczecin
ZGŁ

pokaż następne Ostatnio zalogowani
JERZYK-51
23:07
kasar
23:05
pawlo
23:04
fit_ania
22:51
Paw
22:48
agafpaw
22:48
lordedward
22:47
ART RUNNER
22:46
Szamot
22:35
1223
22:31
condi
22:31
lupusfalco
22:29
marianzielonka
22:28
jarek 105 kg
22:28
zefir
22:25
Iryda
22:24
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |