Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

      

Advertisement
 Czytano: 1279 razy

 4. MARCIN M. RUN

 

 RANKING 
OPIS
Srednia ocen:0/0

Twoja ocena:brak

Meteor - noclegi na biegi w Kielcach

LOKALIZACJAZAWODY DODAŁ


marcin m.

UCZESTNICY

KLIKNIJ MAPKĘ ABY ZOBACZYĆ
LISTĘ UCZESTNIKÓWWSPÓLNY TRANSPORT

Oferuje:brak
Szuka:brak

DODAJ OGŁOSZENIE

MIEJSCE  

 Kielce

DATA  

 4-2-2018 (niedziela)

DYSTANS  

 5 km

TELEFON  

 665 69 69 69

E-MAIL  

 marcinmrun@interia.pl

STRONY WWW  

www.marcinmrun.com

DYSCYPLINA  

    Biegi

PLIKI  

DodałPlik
marcin m.
2018-02-01
plakat.jpeg
marcin m.
2018-02-01
plakat.jpeg
marcin m.
2017-11-30
plakat.jpeg
marcin m.
2017-11-30
plakat.jpeg - wycofany
marcin m.
2017-11-30
regulamin.rtf
marcin m.
2017-11-11
regulamin.rtf - wycofany
marcin m.
2017-06-01
logo.jpg - wycofany
  

WYNIKI   
Wg automatycznego wyszukiwania prawdopodobnie nie dysponujemy jeszcze wynikami tych zawodów. Na wszelki wypadek możesz ręcznie przeszukać dział WYNIKI.

Jeżeli dysponujesz wynikami tych zawodów przeslij je do nas na adres poczta@maratonypolskie.pl w formacie Word, Excel, Acrobat Reader (PDF) lub html, a na pewno je opublikujemy !!!

  
ZDJĘCIA   
Wg automatycznego wyszukiwania prawdopodobnie nie dysponujemy jeszcze galeriami zdjęć z tych zawodów. Na wszelki wypadek możesz ręcznie przeszukać dział ZDJĘCIA

Jeżeli dysponujesz własną galerią zdjęć z tych zawodów i opublikowałeś ją w internecie - wypełnij FORMULARZ a link do niej pojawi się także na naszej stronie.
  
  
  
UCZESTNICY   
GriszaW70
GriszaW70
norbert87
norbert87
batman112
batman112
marcin m.
marcin m.
  
KIBICE   
 

brak informacji, by nasi zarejestrowani czytelnicy kibicowali w tych zawodach.


DODATKOWE INFORMACJE:

4. MARCIN M. RUN REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO
4 lutego 2018 - godzina 12:00
100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018

Głównym organizatorem i sponsorem biegu jest Marcin Maculewicz

DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 5 kilometrów
1 pętla - droga 100% asfaltowa - trasa posiada aktualny atest PZLA
START oraz META biegu - ulica Świętokrzyska - wzdłuż drogi krajowej S-74 (przed ulicą Górną)
Nawrót tzw. "agrafka" ok.150 metrów przed ulicą Wikaryjską(Domaszowice) i dalej bieg do miejsca startu.
Na nawrocie będzie zlokalizowany punkt kontrolny - jest to jednocześnie do tego miejsca dystans 2500 metrów, który posiada atest PZLA

LIMIT CZASU 30 minut
Osoby, które nie zmieszczą się w regulaminowym czasie nie będą sklasyfikowane, są zobowiązane do przerwania biegu i zejścia na chodnik.
Osoby, które nie zmieszczą się w regulaminowym czasie nie będą uwzględnione w komunikacie końcowym, a tym samym zostaną zdyskwalifikowane!
Elektroniczny pomiar czasu zostanie zsynchronizowany z zegarem na linii mety i dokładnie po upływie 30 minut zegar odmierzający czas zatrzyma się.
Ostatni uczestnik biegu musi zatem przekroczyć linię mety w nieprzekraczającym czasie: 30:00
Osoby, które pozostaną na trasie biegu po upływie regulaminowego czasu będą ponosiły odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

LIMIT UCZESTNIKÓW 80
W biegu głównym będą mogły uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, a także osoby, które w dniu 4.02.2018 ukończą 18 lat.
W okolicznościach wyjątkowych - organizator może dopuścić do biegu głównego osoby niepełnoletnie jeśli opiekunowie prawni takich osób podpiszą stosowne oświadczenie.

KLASYFIKACJA MEDALOWA I NAGRODY
Bieg organizowany jest bez podziału na kategorie wiekowe - jest tylko i wyłącznie klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji OPEN kobiety i mężczyźni z miejsc 1, 2, 3 dostaną pamiątkowe dyplomy.
Każdy z uczestników biegu głównego po dotarciu do linii mety w regulaminowym czasie otrzyma na uroczystej dekoracji grawerowany medal z mosiądzu.
Wśród sklasyfikowanych uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane symboliczne nagrody rzeczowe.
Uroczysta dekoracja uczestników biegu głównego, biegu towarzyszącego, zwycięzców biegu oraz losowanie nagród rzeczowych odbędzie się o godzinie 14:00
w Centrum Rozrywki MK Bowling ul. Świętokrzyska 20 (Galeria ECHO)

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Każdy uczestnik biegu głównego musi podpisać własnoręcznie oświadczenie w biurze zawodów, że jest zdrowy i bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność!
4. MARCIN M. RUN odbywa się z przypadającymi w tym roku obchodami 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - wskazane jest, aby uczestnicy biegu
mieli na sobie odzież sportową w barwach biało-czerwonych!
Uczestnicy biegu głównego na koszt organizatora są ubezpieczeni od NNW
Wyrażenie zgody na udział w biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem pełnej zgody na użycie imienia/nazwiska, nagrań audio-video, zdjęć do ich bezpłatnego wykorzystywania
w wersji papierowej/elektronicznej tylko i wyłącznie w celach informacyjno-reklamowych związanych z biegiem 4. MARCIN M. RUN

Na całej długości trasy biegu nie będzie toalet oraz punktów odświeżania/z wodą!

Najbliższe toalety znajdują się w Galerii ECHO ok.400 metrów od linii startu/mety

Elektroniczny pomiar czasu zapewni firma TIME4S

Zapisy do biegu 4. MARCIN M. RUN są udostępnione na stronie www.time4s.pl

UWAGA WAŻNE!!!

Odbiór numerów startowych w dniu biegu - najpóźniej 30 minut przed startem!
Nie odebranie numeru startowego w wyznaczonym czasie wiąże się z konsekwencją nie dopuszczenia zawodnika do biegu i w takim przypadku organizator ma prawo
przekazać numer startowy innej osobie!
Każdy z uczestników biegu po odebraniu numeru startowego jest zobowiązany umieścić numer startowy na wysokości klatki piersiowej za pomocą dołączonych agrafek!
Każdy z uczestników biegu po odebraniu czipa jest zobowiązany umieścić czip/wpleść w sznurówkę w jednym bucie.
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicy miejsca startu/mety - czynne od godziny 10:30 - 11:30
Organizator nie przewiduje depozytu rzeczy osobistych!
Rzeczy osobiste będzie można zdeponować we własnym zakresie w szatni znajdującej się w Galerii ECHO obok sklepu GO SPORT
Galeria ECHO znajduje się ok.400 metrów od linii startu/mety.
Organizator zastrzega sobie podczas zgłoszeń możliwość dokonywania weryfikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w biegu i w przypadku odmowy nie jest zobowiązany
do udzielania jakichkolwiek wyjaśnień!

Uczestnicy biegu na dystansie 5 kilometrów mają obowiązek przestrzegania i stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę biegu.

OPŁATA STARTOWA 50 ZŁOTYCH
Opłata startowa za bieg raz uiszczona nie podlega zwrotowi!
Opłata startowa za bieg może być przeniesiona na inną osobę jeśli osoba zapisana i opłacona nie wystartuje w biegu, ale należy o tym fakcie powiadomić organizatora - nie później niż 7 dni przed biegiem!
Wpłaty za bieg należy dokonywać na jeden z podanych numerów kont:

Alior Bank 96 2490 0005 0000 4000 7987 3254

Bank PKO BP 77 1020 2629 0000 9402 0019 4027

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko osoby startującej w biegu, rok urodzenia oraz 4. MARCIN M. RUN
Pieniądze z opłat startowych zostaną przeznaczone na:
- elektroniczny pomiar czasu
- polisa NNW
- zezwolenie na bieg wydane przez GDDKiA
- jednorazowe numery startowe
- grawerowane medale z mosiądzu za ukończenie biegu
- tasiemki do medali
- dyplomy
- plakaty, ulotki reklamowe

4. MARCIN M. RUN REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 1000 METRÓW
4 lutego 2018 - godzina 12:00
100 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 1918 - 2018

Bieg na dystansie 1000 metrów jest przeznaczony dla osób niepełnoletnich (10-15 lat)

W biegu na dystansie 1000 metrów limit uczestników zostaje ograniczony do 20 osób.

W biegu na dystansie 1000 metrów elektroniczny pomiar czasu zapewni firma TIME4S

BIEG NA DYSTANSIE 1000 METRÓW JEST BEZPŁATNY

Uczestnicy biegu na dystansie 1000 metrów na koszt organizatora są ubezpieczeni od NNW

4. MARCIN M. RUN na dystansie 1000 metrów odbywa się z przypadającymi w tym roku obchodami 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - wskazane jest, aby uczestnicy biegu mieli na sobie odzież sportową w barwach biało-czerwonych!

Odbiór numerów startowych w dniu biegu - najpóźniej 30 minut przed startem!

Nie odebranie numeru startowego w wyznaczonym czasie wiąże się z konsekwencją nie dopuszczenia osoby niepełnoletniej do biegu i w takim przypadku organizator
ma prawo przekazać numer startowy innej osobie!

Osoba niepełnoletnia po odebraniu numeru startowego jest zobowiązana umieścić numer startowy na wysokości klatki piersiowej za pomocą dołączonych agrafek!

Osoba niepełnoletnia po odebraniu czipa jest zobowiązana umieścić czip/wpleść w sznurówkę w jednym bucie.

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicy miejsca startu/mety - czynne od godziny 10:30 - 11:30

Organizator nie przewiduje depozytu rzeczy osobistych!

Rzeczy osobiste będzie można zdeponować we własnym zakresie w szatni znajdującej się w Galerii ECHO obok sklepu GO SPORT

Galeria ECHO znajduje się ok.400 metrów od linii startu/mety.

Organizator zastrzega sobie podczas zgłoszeń możliwość dokonywania weryfikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w biegu i w przypadku odmowy nie jest zobowiązany
do udzielania jakichkolwiek wyjaśnień!

Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 1000 metrów po przekroczeniu linii mety zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami na uroczystej dekoracji, która odbędzie się
o godzinie 14:00 w Centrum Rozrywki MK Bowling ul. Świętokrzyska 20 (Galeria ECHO)

Rodzice lub osoby prawne, które chcą wprowadzić na listę startową osoby niepełnoletnie (10-15 lat) zobowiązane są do uiszczenia kaucji zwrotnej w kwocie 20 zł od osoby
na podany numer konta w ciągu 72-godzin od wypełnienia formularza zgłoszenia - pod rygorem usunięcia z listy startowej!

Uiszczenie kaucji zwrotnej ma na celu nie blokowanie listy startowej przez osoby niezdecydowane!

Kaucja zwrotna będzie zwracana w dniu startu po biegu - tylko i wyłącznie, gdy zapisana osoba wystartuje w biegu!

Kaucja zwrotna nie będzie zwracana jeśli zapisana osoba nie wystartuje w biegu!

Wpłaty za bieg należy dokonywać na jeden z podanych numerów kont:

Alior Bank 96 2490 0005 0000 4000 7987 3254

Bank PKO BP 77 1020 2629 0000 9402 0019 4027

W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko osoby startującej w biegu, rok urodzenia osoby niepełnoletniej oraz 4. MARCIN M. RUN bieg na dystansie 1000 metrów

Zapisy do biegu 4. MARCIN M. RUN na dystansie 1000 metrów są udostępnione na stronie www.time4s.pl


UWAGA! PIERWSZEŃSTWO STARTU W BIEGU NA DYSTANSIE 1000 METRÓW BĘDĄ MIAŁY OSOBY POCHODZĄCE Z RODZIN WIELODZIETNYCH,
KTÓRE MAJĄ TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ LUB OSOBY POKRZYWDZONE PRZEZ LOS

Prawo bezpłatnego startu mają uczestnicy wszystkich edycji biegu MARCIN M. RUN
- Robert Pol
- Marcin Maculewicz
oraz ewentualnie osoby zaproszone przez organizatora

motto przewodnie MARCIN M. RUN
masz wybór... wymiękasz lub biegniesz! ...nadal aktualne! :o)

Grawerowane medale z mosiądzu - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma GRAWUS

Numery startowe i plakaty - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma COPYNET

Dyplomy - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma COPYNET

Tasiemki do medali - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma MKK

zdjęcia, videofilmowanie, strony www - wykonanie STUDIO 69 Marcin Maculewicz

Fundatorem nagród dla uczestników biegu głównego w drodze losowania są zakontraktowani sponsorzy oraz Marcin Maculewicz

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA!

OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W BIEGU PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY 665 69 69 69 LUB MEILOWY marcinmrun@interia.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

MARCIN M. RUN jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numer zgłoszenia Z.457464

STUDIO 69 jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - prawo ochronne Nr. 182300


Komentarze czytelników - 10podyskutuj o tym 


 

marcin m.
Autor: marcin m., 2017-06-01, 23:10 napisał/-a:

W dniu dzisiejszym zostaje zamieszczony oficjalny post informacyjno-graficzny o 4 edycji MARCIN M. RUN

Będzie to bieg z patriotycznym duchem w tle nawiązujący do historycznej 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości!
 

zorza
Autor: zorza, 2018-01-01, 19:04 napisał/-a:
W lutym ? :-/
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-01, 07:44 napisał/-a:

....dokładnie 1 lutego 2015 roku o godzinie 12:00 w niedzielę zostałem ojcem mojego "dziecka biegowego" któremu przy narodzinach nadano imię: MARCIN M. RUN :) :) :) :)

....jak przystało na ojca i pełnoprawnego opiekuna zawsze co roku w pierwszą niedzielę lutego o godzinie 12:00 oznajmiam całemu światu, że MARCIN M. RUN rozwija się prawidłowo, jest zdrowy i nawet nie choruje
:) :) :) :)

....w tym roku, w niedzielę 4 lutego także odbędzie się skromna uroczystość, na którą zaprosiłem kilka osób, bo jak zawsze są ku temu powody do świętowania :) :) :) :)

4. MARCIN M. RUN odbywa się w 100 Rocznicę Odzyskania Przez Polskę Niepodległości i w związku z tym wielkim świętem patriotycznym postanowiłem sprawić mojemu "dziecku biegowemu" ubranko w kolorze biało-czerwonym - czyż nie wygląda cudnie???? :) :) :) :)
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 21:33 napisał/-a:

Monika Naporowska ---- 3 MIEJSCE OPEN KOBIET ---- czas: 25:22
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 21:44 napisał/-a:

Karolina Wicha ---- 2 MIEJSCE OPEN KOBIET ---- czas: 22:10
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 21:55 napisał/-a:

Klaudia Petters ---- 1 MIEJSCE OPEN KOBIET ---- czas: 19:28
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 22:11 napisał/-a:

Piotr Misztal ---- 3 MIEJSCE OPEN MĘŻCZYZN ---- czas: 19:00
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 22:22 napisał/-a:

Sebastian Łukasiewicz ---- 2 MIEJSCE OPEN MĘŻCZYZN ---- czas: 18:31
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 22:33 napisał/-a:

Eryk Szcześniak ---- 1 MIEJSCE OPEN MĘŻCZYZN ---- czas: 17:18
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2018-02-08, 22:44 napisał/-a:

4. MARCIN M. RUN --- DYPLOM ZA UKOŃCZENIE BIEGU 1000 METRÓW ---
 

DNI
POLECANE IMPREZY
4
Bieg na Szczyt RONDO 1
ZGŁ
4
II Cross wokół Małego Giewontu
ZGŁ
5
39 Półmaraton Wiązowski
ZGŁ
18
12h Podziemny Bieg Sztafetowy
ZGŁ
19
XI Bieg ku Rogatemu Ranczu
ZGŁ
19
15 Recordowa Dziesiatka
ZGŁ
19
XII Bieg Kazików
ZGŁ
25
6 Dziesiatka WROACTIV
ZGŁ
26
XXXIII Bieg Zaślubin
ZGŁ
26
4. Gdynia Półmaraton
ZGŁ
26
Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR
ZGŁ
32
12. PANAS Półmaraton Ślężański
ZGŁ
33
8 Halowe MŚ w Lekkiej Atletyce
ZGŁ
33
XVI Krakowski Półmaraton Marzanny
ZGŁ
33
9 Pabianicki Półmaraton
ZGŁ
39
Festiwal Leśny
ZGŁ
39
7 Bieg Zająca
ZGŁ
40
14. Półmaraton Warszawski
ZGŁ
40
6 Harpagańska Dycha
ZGŁ

pokaż następne Ostatnio zalogowani
kozung
18:15
wookesh
18:13
sasu
18:08
Damianex
18:03
Mario998
18:01
kostekmar
17:55
piotr72gd
17:39
bur.an
17:39
roman_NR
17:34
8035halicz
17:32
Pawel63
17:30
Bert
17:11
wiadp1
17:00
vattghern
16:55
Karol Czajka
16:54
smuluk
16:43
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |