Jestes
niezalogowany
ZALOGUJ

         

 Czytano: 1301 razy

 3. MARCIN M. RUN

 

 RANKING 
OPIS
Srednia ocen:0/0

Twoja ocena:brak

Meteor - noclegi na biegi w Kielcach

LOKALIZACJAZAWODY DODAŁ


marcin m.

UCZESTNICY

KLIKNIJ MAPKĘ ABY ZOBACZYĆ
LISTĘ UCZESTNIKÓWWSPÓLNY TRANSPORT

Oferuje:brak
Szuka:brak

DODAJ OGŁOSZENIE

MIEJSCE  

 Kielce

DATA  

 5-2-2017 (niedziela)

DYSTANS  

 5 km

TELEFON  

 665 69 69 69

E-MAIL  

 marcinmrun@interia.pl

STRONY WWW  

marcinmrun.com
zapisy.sts-timing.pl/69/

DYSCYPLINA  

    Biegi

PLIKI  

DodałPlik
marcin m.
2017-02-10
nagroda_specjalna.jpg
marcin m.
2017-02-10
dyplom_1k.jpg
marcin m.
2017-02-10
dyplom_1.jpg
marcin m.
2017-02-10
dyplom_2.jpg
marcin m.
2017-02-10
dyplom_3.jpg
marcin m.
2017-02-05
medal.jpg
marcin m.
2017-01-20
numer.jpeg
marcin m.
2017-01-17
medal.jpeg - wycofany
marcin m.
2017-01-10
plakat2.jpg
marcin m.
2017-01-05
plakat.jpg - wycofany
marcin m.
2016-02-02
plan_trasy.jpg
marcin m.
2016-02-02
atest.jpg
  

WYNIKI   
STS-Timing
3. MARCIN M. RUN

Powyższa lista przedstawia prawdopodobne wyniki odszukane na podstawie daty i lokalizacji zawodów. Aby dokładnie przeszukiwać wyniki imprez sportowych dostępne w naszym serwisie skorzystaj z działu WYNIKI

  
ZDJĘCIA   
STUDIO 69 Marcin Maculewicz
3. MARCIN M. RUN...

Powyższa lista przedstawia prawdopodobne galerie zdjęć odszukane na podstawie daty i lokalizacji zawodów. Aby dokładnie przeszukać dostępne w naszym serwisie galerie zdjęć skorzystaj z działu ZDJĘCIA

Jeżeli dysponujesz własną galerią zdjęć z tych zawodów i opublikowałeś ją w internecie - wypełnij FORMULARZ a link do niej pojawi się także na naszej stronie.
  
  
  
UCZESTNICY   
wojpod92
wojpod92
jaro109
jaro109
marcin m.
marcin m.
Presto
Presto
  
KIBICE   
marcin m.
marcin m.

DODATKOWE INFORMACJE:

3. MARCIN M. RUN --- 5.02.2017 --- godzina 12:00

--- trasa posiada aktualny Atest PZLA

--- jedna z najszybszych tras atestowanych na dystansie 5 km w Polsce!

--- elektroniczny pomiar czasu firmy STS-Timing

--- nagroda specjalna dla osoby, która ustanowi rekord trasy i jednocześnie osiągnie czas poniżej 20 minut!


3. MARCIN M. RUN ----- REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO -----

Głównym organizatorem i sponsorem biegu jest Marcin Maculewicz

- DATA 5 lutego 2017

- GODZINA STARTU 12:00

- DYSTANS BIEGU GŁÓWNEGO 5 kilometrów
1 pętla - droga 100% asfaltowa - trasa posiada atest PZLA
START oraz META biegu - ulica Świętokrzyska - wzdłuż drogi krajowej S-74 (przed ulicą Górną)
Nawrót tzw. "agrafka" ok.150 metrów przed ulicą Wikaryjską(Domaszowice) i dalej bieg do miejsca startu.
Na nawrocie będzie zlokalizowany punkt kontrolny - jest to jednocześnie do tego miejsca dystans 2500 metrów, który posiada Atest PZLA

- LIMIT CZASU 30 minut
Osoby, które nie zmieszczą się w regulaminowym czasie nie będą sklasyfikowane i są zobowiązane do przerwania biegu!
Osoby, które nie zmieszczą się w regulaminowym czasie nie będą uwzględnione w komunikacie końcowym, a tym samym zostaną zdyskwalifikowane!
Elektroniczny pomiar czasu zostanie zsynchronizowany z zegarem na linii mety i dokładnie po upływie 30 minut zegar odmierzający czas zatrzyma się.
Ostatni uczestnik biegu musi zatem przekroczyć linię mety w nieprzekraczającym czasie: 30:00

- LIMIT UCZESTNIKÓW 50
W biegu głównym będą mogły uczestniczyć tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, a także osoby, które w dniu 5.02.2017 ukończą 18 lat.
W okolicznościach wyjątkowych - organizator może dopuścić do biegu głównego osoby niepełnoletnie jeśli opiekunowie prawni takich osób podpiszą stosowne oświadczenie.

- KLASYFIKACJA MEDALOWA I NAGRODY
Bieg organizowany jest bez podziału na kategorie wiekowe - jest tylko i wyłącznie klasyfikacja OPEN - kobiet i mężczyzn.
W klasyfikacji OPEN - kobiety i mężczyźni z miejsc 1, 2, 3 dostaną pamiątkowe dyplomy.
Każdy z uczestników biegu głównego po dotarciu do linii mety w regulaminowym czasie otrzyma na uroczystej dekoracji grawerowany medal z mosiądzu.
Wśród sklasyfikowanych uczestników biegu głównego zostaną rozlosowane symboliczne nagrody rzeczowe - dla kobiety i dla mężczyzny.
Uroczysta dekoracja uczestników biegu głównego, biegu towarzyszącego, zwycięzców biegu oraz losowanie nagród odbędzie się o godzinie 14:00 w Centrum Rozrywki MK Bowling ul. Świętokrzyska 20 (Galeria ECHO)

- SPRAWY ORGANIZACYJNE
Każdy uczestnik biegu głównego musi podpisać własnoręcznie oświadczenie w biurze zawodów, że jest zdrowy i bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność!
Uczestnicy biegu głównego na koszt organizatora zostaną ubezpieczeni od NNW
Wyrażenie zgody na udział w biegu jest jednoznaczne z wyrażeniem pełnej zgody na użycie imienia/nazwiska, nagrań audio-video, zdjęć do ich bezpłatnego wykorzystywania w wersji papierowej/elektronicznej tylko i wyłącznie w celach informacyjno-reklamowych związanych z biegiem 3. MARCIN M. RUN

Na całej długości trasy biegu nie będzie toalet oraz żadnych punktów odświeżania/z wodą!

Elektroniczny pomiar czasu zapewni firma z uznaną renomą i doświadczeniem STS-Timing

Więcej informacji na temat firmy STS-Timing na stronie internetowej www.sts-timing.pl

Zapisy do biegu 3. MARCIN M. RUN znajdują się na stronie: http://zapisy.sts-timing.pl/69/

UWAGA WAŻNE!!!

Odbiór numerów startowych w dniu biegu - najpóźniej 20 minut przed startem!
Nie odebranie numeru startowego w wyznaczonym czasie wiąże się z konsekwencją nie dopuszczenia zawodnika do biegu i w takim przypadku organizator ma prawo przekazać numer startowy innej osobie!
Każdy z uczestników biegu po odebraniu numeru startowego jest zobowiązany umieścić numer startowy za pomocą dołączonych agrafek na wysokości klatki piersiowej!
Biuro zawodów będzie zlokalizowane w okolicy miejsca startu/mety - czynne od godziny 11:00 - 11:40
Organizator biegu zapewnia depozyt rzeczy osobistych w szatni znajdującej się w Galerii ECHO obok sklepu GO SPORT - z zastrzeżeniem, że nie odpowiada za rzeczy wartościowe!
Galeria ECHO znajduje się ok.400 metrów od linii startu/mety.
Organizator zastrzega sobie podczas zgłoszeń możliwość dokonywania weryfikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w biegu, a w przypadku odmowy nie jest zobowiązany do udzielania jakichkolwiek wyjaśnień!

- OPŁATA STARTOWA 50 ZŁOTYCH
Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi!
Numer konta do wpłat za bieg:
Bank Pocztowy - Marcin Maculewicz 18 1320 1537 0809 0126 3000 0001
W tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz 3. MARCIN M. RUN
Pieniądze z opłat startowych zostaną przeznaczone na:
- elektroniczny pomiar czasu
- najem klubu Kosmos w MK Bowling
- polisa NNW
- zezwolenie na bieg wydane przez GDDKiA
- nagrody rzeczowe
- jednorazowe numery startowe
- grawerowane medale z mosiądzu za ukończenie biegu
- tasiemki do medali
- dyplomy
- plakaty, ulotki reklamowe

3. MARCIN M. RUN ----- REGULAMIN BIEGU NA DYSTANSIE 1000 METRÓW -----

W trzeciej edycji MARCIN M. RUN będzie kontynuowany bieg na dystansie 1000-metrów dla osób niepełnoletnich (10-15 lat)

W biegu na dystansie 1000-metrów limit uczestników zostaje ograniczony do 20 osób.

W biegu na dystansie 1000-metrów elektroniczny pomiar czasu zapewni firma STS-Timing

Bieg na dystansie 1000-metrów jest BEZPŁATNY!

Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 1000-metrów po przekroczeniu linii mety zostaną nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami na uroczystej dekoracji, która odbędzie się o godzinie 14:00 w Centrum Rozrywki MK Bowling ul. Świętokrzyska 20 (Galeria ECHO)

Rodzice lub osoby prawne, które chcą wprowadzić na listę startową osoby niepełnoletnie (10-15 lat) zobowiązane są do uiszczenia kaucji zwrotnej w kwocie 20 zł od osoby na podany numer konta w ciągu 72-godzin od wypełnienia formularza zgłoszenia - pod rygorem usunięcia z listy startowej!

Uiszczenie kaucji zwrotnej ma na celu nie blokowanie listy startowej przez osoby niezdecydowane

Kaucja zwrotna będzie zwracana w dniu startu po biegu - tylko i wyłącznie, gdy zapisana osoba wystartuje w biegu.

W tytule wpłaty proszę wpisać - imię i nazwisko, rok urodzenia osoby niepełnoletniej oraz Bieg na dystansie 1000 metrów

Numer konta do wpłat za bieg:
Bank Pocztowy - Marcin Maculewicz 18 1320 1537 0809 0126 3000 0001

Zapisy do biegu 3. MARCIN M. RUN znajdują się na stronie: http://zapisy.sts-timing.pl/69/


UWAGA! PIERWSZEŃSTWO STARTU W BIEGU NA DYSTANSIE 1000-METRÓW BĘDĄ MIAŁY OSOBY POCHODZĄCE Z RODZIN WIELODZIETNYCH, KTÓRE MAJĄ TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ LUB OSOBY POKRZYWDZONE PRZEZ LOS W TYM TAKŻE OSOBY Z DOMÓW DZIECKA.

Prawo bezpłatnego startu mają uczestnicy pierwszej i drugiej edycji biegu - MARCIN M. RUN
- Robert Pol
- Marcin Maculewicz
oraz ewentualnie osoby zaproszone przez organizatora

motto przewodnie MARCIN M. RUN

masz wybór... wymiękasz lub biegniesz!

Grawerowane medale z mosiądzu - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma: GRAWUS

Numery startowe i plakaty - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma: COPYNET

Dyplomy - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma: COPYNET

Tasiemki do medali - projekt: Marcin Maculewicz - wykonanie firma: MKK

zdjęcia, videofilmowanie, strony www - wykonanie: STUDIO 69 Marcin Maculewicz

Fundatorem nagród dla uczestników biegu głównego w drodze losowania jest: HOTEL Kameralny oraz MK Bowling

OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA!

--- OSOBY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W BIEGU PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY LUB MEILOWY PODANY NA STRONIE ---

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

MARCIN M. RUN jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - numer zgłoszenia Z.457464

STUDIO 69 jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej - prawo ochronne Nr. 182300


Komentarze czytelników - 6podyskutuj o tym 


 

marcin m.
Autor: marcin m., 2016-02-02, 23:50 napisał/-a:

W TRZECIEJ EDYCJI --- MARCIN M. RUN --- NA PEWNO BĘDZIE ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU!

 

marcin m.
Autor: marcin m., 2016-07-07, 07:07 napisał/-a:
LINK: www.sts-timing.pl


STS TIMING - ta firma będzie odpowiedzialna za elektroniczny pomiar czasu w trzeciej edycji MARCIN M. RUN :)

jeszcze w tym miesiącu zostanie zawarta przedwstępna umowa i prawdopodobnie zapisy internetowe zostaną uruchomione już 1 sierpnia 2016 :)

p.s. podoba Wam się logo firmy STS TIMING - bo mnie tak! :p
 

benek
Autor: benek, 2016-07-07, 09:24 napisał/-a:
Mateusz Goleniewski mówił mi, że jemu logo się strasznie podoba.

Podaje kontakt do Mateusza:
https://www.facebook.com/jem.klopsa92
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2016-12-01, 11:11 napisał/-a:

Już za kilka dni będzie można dokonać elektronicznej rejestracji na bieg --- 3. MARCIN M. RUN --- na stronie: www.sts-timing.pl

Wkrótce więcej informacji! :-)
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2016-12-05, 11:11 napisał/-a:
LINK: http://zapisy.sts-timing.pl/69/


zapisy na bieg 3. MARCIN M. RUN znajdują się na stronie: http://zapisy.sts-timing.pl/69/
 

marcin m.
Autor: marcin m., 2017-02-02, 09:09 napisał/-a:
LINK: http://zapisy.sts-timing.pl/69/


3 DNI DO STARTU --- 3. MARCIN M. RUN :) :) :)

TYLKO OSOBY, KTÓRE DOKONAJĄ REJESTRACJI I UISZCZĄ OPŁATĘ STARTOWĄ DO 3 LUTEGO WŁĄCZNIE - MAJĄ ZAGWARANTOWANE PRAWO STARTU W BIEGU!!!
 

DNI
POLECANE IMPREZY
1
16 Bieg Ulicą Piotrkowską
ZGŁ
1
13 Bieg Filipidesa
ZGŁ
1
Luzińska Dziesiątka
ZGŁ
1
25. Bieg na Ślężę
ZGŁ
1
V Memoriał im. Czesława Wasielewskiego
ZGŁ
1
V Memoriał im. Czesława Wasielewskiego
ZGŁ
1
XXXV Półmaraton Solan
ZGŁ
1
Jantarowy Przełaj
ZGŁ
2
3. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy
ZGŁ
2
26 Bieg Fiata
ZGŁ
2
XXXVI Bieg Przełajowy o Puchar Leśny
ZGŁ
2
V Pruszkowski Bieg Wolności
ZGŁ
8
Mattoni České Budějovice Half Marathon
ZGŁ
8
Survival Race
ZGŁ
9
XXXVIII Półmaraton Gochów
ZGŁ
9
7. Bieg Lwa
ZGŁ
9
IV Bieg Instalatora
ZGŁ
9
1 Nakielska Dziesiątka
ZGŁ
15
Terenowa Masakra
ZGŁ
15
Kamus Maraton
ZGŁ
15
VI Bieg Nyski
ZGŁ
15
2 Bieg Lubliniecki
ZGŁ
15
V Bieg do Źródeł
ZGŁ
15
NCDC Business Race
ZGŁ
15
Recepta na Zdrowie
ZGŁ
15
II Bieg Uliczny - Mila Osjakowska
ZGŁ
16
XIV EKO Półmaraton Jurajski
ZGŁ
16
II Bieg Souvre
ZGŁ
16
XII Hunters Grodziski Półmaraton Słowaka
ZGŁ
16
3. Piatnica Półmaraton
ZGŁ
16
1 Wizz Air Half Marathon
ZGŁ
16
IX Bieg Charytatywny Skrzydła Anioła
16
Bieg IT Poznań
ZGŁ
22
6 Nocny Wrocław Półmaraton
ZGŁ
22
RUN 4 Life
ZGŁ
23
IV Wroniecka Dycha
ZGŁ
23
XVI Bieg o Puchar Burmistrza
ZGŁ
23
IX Bieg Avon Kontra Przemoc
ZGŁ
23
7. Mróz Śrem Półmaraton
ZGŁ
29
Mattoni Olomouc Half Marathon
ZGŁ
29
IX Półmaraton Księżycowy
ZGŁ
29
VII Strzegomska Dwunastka
ZGŁ
29
XV Półmaraton Unisławski
ZGŁ
29
8 Bieg III Wież
ZGŁ
29
IX Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów
ZGŁ
30
V Bieg Cichociemnych
ZGŁ
30
VI Półmaraton Radomskiego Czerwca
ZGŁ
36
Blue Run
ZGŁ
36
III Silesian Highland Marathon
ZGŁ
36
XX Bieg Górski ŻAR
ZGŁ
36
X Bieg Sokoła
ZGŁ
37
XXVIII Międzynarodowy Bieg po Plaży
ZGŁ
37
XXIII Bieg Samorządowy Bursztyn Jarosławca
ZGŁ

pokaż następne Ostatnio zalogowani
cierpliwy
20:59
Terebint
20:58
kasjer
20:56
AleksandraK
20:56
Bigfut
20:54
Przemek_Czersk
20:52
TomekWiśniewski
20:37
kasar
20:34
japa
20:33
Peepuck
20:33
Paweł Gie
20:30
sparrow
20:28
zibi58
20:25
tadzio1
20:25
sova100
20:20
Admirał
20:11
|    Redakcja     |     Reklama     |     Regulamin     |